lördag 16 januari 2016

Att skapa en kliche´!


Straja skapar sin kliche´
Bild privat.
 
Klichén består av ett hållbart träslag, bok, i vilken Straja ska arbeta fram sin ide´ till de träsnitt han vill skapa. Arbete är svårt och det sliter på händernas leder i för att kunna genomföra arbetet.
Klichén är skapad av många små delar där han har tagit hänsyn till riktningen av träets fibrer för att få  bästa kvalitet på träsnitten. Till detta träsnitt är kliche´n sammansatt av "tärningar" om 5x5 cm som limmats samman.
*
To create a wooden carving (xylographie) takes a lot of time.  First you have o make a plan to know the proportions for the coming xylograpie.

 
 


 Detalj, Tjocklek på klichén ca fem centimeter
  Bild: Privat

 
Så småningom är klichén klar och det är dags att trycka. Det är alltid lika spännande att se det färdiga resultatet. Eftersom arbetet har utförts med motivet spegelvänt mot hur det färdiga trycket sedan ska bli är det extra intressant att beskåda det första exemplaret/ provtrycket.
Ibland är det något som ska justeras.
 


 När klichén är använd för ett tryck kan den se ut så här. Sedan torkas den av och handkoloreras igen inför ett nytt tryck. Efter ett tjugotal tryck är Straja nöjd och anser att det ät tillräckligt. Allt för att få bästa kvalitet på trycken.Alla är olika färglagda vilket betyder att inget tryck är det andra likt. Här syns tre av de tjugo trycken.

*
These  xylographies are printed in totally twenty copies. Each one is handcolored and no one is like another. Here are three of the prints. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar