lördag 16 januari 2016

Att skapa en kliche´!


Straja skapar sin kliche´
Bild privat.
 
Klichén består av ett hållbart träslag, bok, i vilken Straja ska arbeta fram sin ide´ till de träsnitt han vill skapa. Arbete är svårt och det sliter på händernas leder i för att kunna genomföra arbetet.
Klichén är skapad av många små delar där han har tagit hänsyn till riktningen av träets fibrer för att få  bästa kvalitet på träsnitten. Till detta träsnitt är kliche´n sammansatt av "tärningar" om 5x5 cm som limmats samman.
*
To create a wooden carving (xylographie) takes a lot of time.  First you have o make a plan to know the proportions for the coming xylograpie.

 
 


 Detalj, Tjocklek på klichén ca fem centimeter
  Bild: Privat

 
Så småningom är klichén klar och det är dags att trycka. Det är alltid lika spännande att se det färdiga resultatet. Eftersom arbetet har utförts med motivet spegelvänt mot hur det färdiga trycket sedan ska bli är det extra intressant att beskåda det första exemplaret/ provtrycket.
Ibland är det något som ska justeras.
 


 När klichén är använd för ett tryck kan den se ut så här. Sedan torkas den av och handkoloreras igen inför ett nytt tryck. Efter ett tjugotal tryck är Straja nöjd och anser att det ät tillräckligt. Allt för att få bästa kvalitet på trycken.Alla är olika färglagda vilket betyder att inget tryck är det andra likt. Här syns tre av de tjugo trycken.

*
These  xylographies are printed in totally twenty copies. Each one is handcolored and no one is like another. Here are three of the prints. 

onsdag 6 januari 2016

Varje tryck, ett eget original!

Bild:Vit Natt
Kliche´

I tidigare inlägg har jag visat denna kliché som ingår i serien Vit Natt och  är ett antal träsnitt som alla handlar om den vita natten i Norden.
När man gör en kliché är det viktigt att tänka "tvärtom". Det innebär att det som är placerat på höger sida på klichén kommer att finnas på träsnittets vänstersida när trycket är klart. På denna kliché finns ett antal runor som innehåller en berättelse.
För Straja är det viktigt att tänka spegelvänt så att varje runa blir på rätt håll på det färdiga trycket.
Strajas handkolorerar klichén, en i taget. Det medför att varje tryck får sin egen färgskala. Därför finns det inte två tryck som är exakt lika. ( Se exempel nedan.)
När Straja är färdig med klichén trycker han bara cirka tjugo exemplar. Detta för att varje tryck ska ha skarpa konturer så att trycket blir av bästa kvalité.
Jämför med litografi där man ibland har en upplaga på mer än trehundra tryck! Alla lika!
Titta gärna på YouTubelänken till höger på bloggen. Där ser man tydligt hur tryckningen går till.

 Detalj av träsnitt ovan. Konstnär Strahinja Novovic Straja