onsdag 3 juni 2015

Vit Natt 21.30


Träsnitt Vit Natt 21.30,  tryck på ett handgjort japanskt papper i tjugo ex.
Strahinja Novovic, Straja
 
 
Minnet av en höstbild som blev ett träsnitt.

Ett litet torrt träd som dött men kvar fanns stammen och någa torra grenar.  
Ett band av plast hade fångats av vinden och på sin irrfärd i luften fastnat i det torra döda trädet.
Eller hade det fastnat?
Kanske kände bandet att trädet behövde omslutas eller rentav kramas och därför stannade kvar ett tag, innan det lät sig fångas av vinden igen för att ge sig ut på nya färder.

*

 This is one of my wooden carvings (xylographies). The theme is called 21.30 as the the sun has not yet crossed over to the next day.
I made it from a memory when I saw a dry dead tree.
Pressed on Japanese rice paper.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar